VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!

 

 

Denní zpravodajství o vodě

AKTUALITY

 • Světový den vody 2024

  Den 22. 3. je každoročně „Světovým dnem vody", kdy se veřejnosti připomíná význam vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji, blíže viz www.unwater.org/our-work/world-water-day

  Heslem Světového dne vody 2024 je „Water for peace" („Voda pro mír").

  Organizaci oslav Světového dne vody zajišťuje Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se SOVAK ČR.

  Odborné setkání vodohospodářů proběhne 22. 3. 2024 v Kongresovém centru Praha a v předvečer, tj. 21.3. 2024 se uskuteční společenský večer s koncertem v Břevnovském klášteře. Obě akce jsou neveřejné, jen pro pozvané účastníky.

  Základní informace k organizaci oslav poskytne Ing. Jan Plechatý (plechaty@vrv.cz, tel. 605 262 947).
  Organizačním pracovníkem pro kulturní akci oslav Světového dne vody je paní Simona Vápeníková (vapenikova@vrv.cz, tel. 604 182 894).


 • XXXI. PLAVEBNÍ DNY
  Konference XXXI. PLAVEBNÍ DNY se konala ve dnech 19. – 21.9.
  v Šamoríně
  Závěry z konference ke stažení

 • Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v ČR s přílohou informační zprávy o hydrologické situaci lze sledovat na https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/vodni-zpravodajstvi

 • Konference VODNÍ TOKY 2023
  Tisková zpráva

 • VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2023
  Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlašují SVH a SOVAK, další ročník prestižní soutěže
  Vyhlášení a pravidla soutěže
  Přihláška

 • Vláda schválila „Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027".
  Je pokračováním této Koncepce přijaté v r. 2017.
  Blíže na www.eagri.cz

 • Vláda schválila vyšší ochranu vod
  V souladu s programovým prohlášením vlády byl poslán do legislativního procesu návrh změny článku 7 Ústavy, která by měla znít: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí."

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,