SVAZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
www.svh.cz

ENGLISH VERSION   

SVH
  Vyhledávání

 
Akce svazu

 Pravidelné akce
Uskutečněné akce
Rok 2013


Světový den vody 2013

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2013

I v roce 2013 pořádal Svaz vodního hospodářství ČR kulturní akce u příležitosti Světového dne vody slavnostní koncert konaný 22. března 2013 v Kongresovém sále, Masarykova kolej, ČVUT - SÚZ a 19. reprezentační ples konaný 23. března 2013 v paláci Žofín

Akce byly pořádány pod mottem "Mezinárodní rok vodní spolupráce"

Sweco Hydroprojekt a.s. byl již tradičně na základě pověření Svazu vodního hospodářství ČR, organizátorem a pořadatelem obou kulturních akcí. Uspořádání akcí by se neobešlo bez partnerů oslav, proto všem, kteří se rozhodli podpořit oslavy SDV 2013, i touto cestou děkujeme.

Článek o průběhu setkání
Fotodokumentace akce a loga sponzorů


Rok 2012


VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH STAVEB SOUTĚŽE „VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011“

Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR vyhlásili v prosinci 2011 soutěž „Vodohospodářská stavba roku 2011“. Nad soutěží přijali garanci, ministři zemědělství a životního prostředí.

Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v České Republice.

Do soutěže se mohly přihlásit vodohospodářské stavby ve 2 základních kategoriích, a to:
I. – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
II. – stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé této kategorii se samostatně hodnotily stavby ve dvou velikostních podkategoriích, a to o investičních nákladech nad 50 mil. Kč a pod 50 mil. Kč.

Hodnotící kriteria se orientovala na:

 • koncepční, konstrukční a architektonické řešení,
 • vodohospodářské účinky a technické a ekonomické parametry,
 • účinky pro ochranu životního prostředí,
 • funkčnost a spolehlivost provozu,
 • využití nových technologií a postupů, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií,
 • estetické a sociální účinky.

  Do soutěže mohly být přihlášeny stavby dokončené v ČR, a to v období od 1.1.2011 do 31.12.2011. Přihlašovatelem mohl být investor, zhotovitel stavebních nebo technologických prací, zhotovitel projektových prací a firma pověřená inženýrskou činností.

  Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR schválilo udělení ocenění v soutěži „Vodohospodářská stavba roku 2011“ následujícím stavbám:

  KATEGORIE I
  Podkategorie: nad 50 mil. Kč

  ČOV Hulín - rekonstrukce a intenzifikace

  Podkategorie: pod 50 mil. Kč

  Rekonstrukce ČS Malvazinky
  Jablonné v Podještědí – rekonstrukce ČOV

  V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii k udělení „zvláštního ocenění SVH ČR a to:
  Frýdlant – odstranění povodňových škod, Sdružené trubní přemostění Smědé

  KATEGORIE II
  Podkategorie: nad 50 mil. Kč

  Malá vodní elektrárna, jez a rybí přechod Beroun
  Plavební komora České Vrbné včetně horní a dolní rejdy

  Podkategorie: pod 50 mil. Kč

  Turnov – výstavba rybího přechodu
  VD Janov – Zajištění stability a bezpečnosti hráze

  V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii k udělení „zvláštního ocenění SVH ČR a to:

  Úšovický potok – Mariánské lázně

  Vyhlášení vítězů a předání cen oceněným navrhovatelům se uskutečnilo v hotelu Clarion v Praze dne 29.5.2012 na slavnostním gala večeru v rámci konference Voda Fórum 2012. Za organizátory předávali ocenění Ing. Miroslav Nováček, předseda Svazu vodního hospodářství ČR a předseda SOVAK Ing. František Barák. Za garanty soutěže se zúčastnila Ing. Hana Randová, ředitelka odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.

  Článek s popisem oceněných staveb
  Fotodokumentace akce
  Světový den vody 2012

  Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2012

  Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí a ve spolupráci se SOVAK uspořádal dne 22. března 2012, již tradičně v Národním domě KDŽ na Vinohradech, slavnostní setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2012. Oslavy Světového dne vody 2012 pokračovaly 23. března koncertem v Koncertním sále Pražské konzervatoře a byly završeny 24. března 18. representačním plesem vodohospodářů na Žofíně.

  Článek o průběhu setkání
  Fotodokumentace akce a loga sponzorů


 • Rok 2011


  20. výročí založení Svazu vodního hospodářství ČR

  Svaz vodního hospodářství ČR uspořádal při příležitosti 20 let od svého vzniku slavnostní setkání současných a bývalých členů Svazu. Setkání se uskutečnilo 13. října v krásných prostorách Břevnovského kláštera v Praze.

  Celý článek čtěte zde
  Vystoupení předsedy SVH Ing.Miroslava Nováčka
  Vystoupení Ing.Ladislava Nováka
  Prezentace „Vodohospodářská stavba roku 2010“


  Setkání vodohospodářů - výběr fotografií z akce
  (při kliknutí na obrázek se otevře v plné velikosti)

     

     


  Světový den vody v roce 2011

  I v roce 2011 pořádal Svaz vodního hospodářství ČR akce u příležitosti Světového dne vody - v tomto roce s mottem

  "Voda pro města: Reakce na výzvu měst"  HYDROPROJEKT a.s. byl již tradičně;, na základě pověření Svazu vodního hospodářství ČR, organizátorem a pořadatelem dvou kulturních akcí v rámci těchto oslav ve dnech 18. a 19. března.

  Uspořádání akcí by se neobešlo bez partnerů oslav, proto všem, kteří se rozhodli podpořit oslavy SDV 2011, děkujeme.

   
  Rok 2010
   

  Světový den vody v roce 2010

  Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 19. března 2010, již tradičně v Národním domě KD na Vinohradech, slavnostní setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2010.

  Téhož dne večer pokračovaly oslavy Světového dne vody koncertem v Kongresovém centru ČNB a následující den v sobotu 20. března byly oslavy završeny 16. representačním plesem vodohospodářů na Žofíně.

  Souhrné informace ze setkání vodohospodářů

  Setkání vodohospodářů - výběr fotografií z akce
  (při kliknutí na obrázek se otevře v plné velikosti)

     

     

  Rádi bychom touto cestou také poděkovali partnerům Světového dne vody v roce 2010.

  Rok 2009

      Světový den vody 2009

  na Setkání vodohospodářů u příležitosti světového dne vody
  Souhrné informace ze setkání vodohospodářů

  Prezentace Ing. Krále
  Prezentace Ing. Kříže
  Prezentace Ing. Bučilová
  Prezentace Ing. Hledíka
   

  Setkání vodohospodářů - výběr fotografií z akce
  (při kliknutí na obrázek se otevře v plné velikosti)

          

       

   

  Svaz vodního hospodářství ČR pořádal k příležitosti oslav Světového dne vody následující akce :

  • 20.3.2009 - koncert v Betlémské kapli
  • 21.3.2009 - 15. reprezentační ples vodohospodářů na Žofíně

  Obě setkání byla připravována především pro členy Svazu vodního hospodářství a jejich vybrané obchodní partnery. Představenstvo Svazu se rozhodlo nabídnout vybraným významným podnikatelským subjektům možnost prezentovat se při příležitosti těchto dvou společenských akcí jako partneři oslav Světového dne vody a tímto způsobem podpořit uspořádání obou tradičních akcí.

  Organizátorem oslav byl HYDROPROJEKT CZ a.s. na základě pověření SVH ČR.

   

  Rok 2007
   
  • Světový den vody 2007

  Článek - Setkání vodohospodářů u příležitosti světového dne vody
  Program setkání vodohospodářů
   

  Setkání vodohospodářů - výběr fotografií z akce
  (při kliknutí na obrázek se otevře v plné velikosti)

         

       

   

   

  Rok 2006
   
  • Světový den vody 2006

  Setkání vodohospodářů - výběr fotografií z akce
  (při kliknutí na obrázek se otevře v plné velikosti)

       

       

   

   

  Listopad 2005 - Seminář k 15 letům SVH ČR
   

   

   Adresa : Novotného Lávka 5, 116 68   Praha 1 Tel.: 257 325 494