VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!

 

 

Denní zpravodajství o vodě

AKTUALITY

 

 

 • Světový den vody - GROUNDWATER
  22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Hlavním cílem je pořádáním osvětových akcí podněcovat zájem veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu vodních zdrojů a udržitelný rozvoj v jejich využívání.
  Letošním tématem je „GRAUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".
  Význam podzemní vody podtrhuje vodní zákon, který mimo jiné stanoví, že „Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou".

 • Setkání vodohospodářů
  Po dvouletém odkladu, jehož důvodem byla opatření k ochraně veřejného zdraví vyvolaná onemocněním COVID-19, Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci s organizací SOVAK ČR, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v úterý 22. března 2022 pořádá již tradiční setkání pozvaných představitelů vodohospodářských společností a podniků, státní správy, samosprávy, vědeckých institucí a vysokých škol v Kongresovém centru Praha.


 • Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030

  Jedná se o strategický dokument vodního hospodářství, který byl schválen představenstvy Svazu vodního hospodářství ČR a SOVAK ČR v říjnu 2021.

  Dokument definuje 8 hlavních cílů a vizi vodního hospodářství jako celku, se zohledněním aktuálních problémů k řešení i výhledových scénářů jak hydrologických, společenských, ekonomických i dalších, pro období do roku 2030.

  Jedná se o první společný dokument organizací a odborných profesních sdružení na úseku vodního hospodářství v České republice, který je zcela apolitický a ryze odborný.

  Tento dokument stanovuje jednotnou linii pro celý obor vodního hospodářství a předpokládáme, že bude využíván při zpracování koncepčních a strategických dokumentů na úrovní dotčených ministerstev i při komunikaci na úrovni samosprávy i odborných subjektů.

  Předseda představenstva Svazu vodního hospodářství RNDr. Petr Kubala a ředitel SOVAK ČR Ing. Vilém Žák představili Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030 během online konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021, v úterý 2. listopadu 2021.

  Mějme na paměti, že bez vody to nepůjde, a proto již nyní je naší povinností zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody i pro budoucí generace...

  Celé znění dokumentu


 • Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku
  celý text zde
  přihláška

 • Příprava OPŽP 2021 – 2027
  aktuální informace

 • Průběžné informace o přípravě konference Vodní toky 2021
  konané ve dnech 22. - 23. 11. najdete na webu
  https://konference.vrv.cz/

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,