VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!


 

Denní zpravodajství o vodě

Aktuality

 

 

 • Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.
  Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water".
  Celá informace

 

 • Péče o zdroje pitné vody jsou nejvyšším veřejným zájmem
  Desítky akcí spojených s oslavami Světového dne vody připravují plošně po celé zemi vodohospodáři v ČR. Zájemci tak budou moci navštívit například běžně nepřístupné prostory přehradních nádrží nebo laboratoře a areály vodohospodářských společností a dozvědět se celou řadu zajímavých údajů o vodě, její distribuci, čištění a kvalitě.
  Celá tisková zpráva

 

 • Světový den vody 2018
  Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.
  Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water".
  Celá informace

 • Tradiční konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017"
  se letos uskuteční ve dnech 7. - 8. listopadu 2017 v Ostravě. Podrobnější informace viz
  http://sovak.cz/seminare/konference-provoz-vodovodu-a-kanalizaci-2017/

 • Tradiční konference „Vodní toky 2017"
  se bude konat ve dnech 21. a 22. listopadu 2017 v Hradci Králové. Podrobnější informace viz
  http://konference.vrv.cz/

 • Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)
  V součinnosti s hlavním organizátorem Policejní akademií ČR a dále MŽP se SVH ČR podílel na přípravě a organizaci mezinárodní vědecké konference.
  Podrobnější informace viz http://www.polac.cz/

 • V Brně se ve dnech 3. a 4. října 2017 uskutečnila konference Vodní nádrže 2017
  Shrnutí průběhu konference viz
  http://www.nase-voda.cz/vodni-nadrze-2017-rozpor-mezi-realitou-medialnim-obrazem/

 • Pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí
  vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. soutěž
  VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2017
  Vyhlášení soutěže
  Přihláška

 • Magdeburský seminář o ochraně vod 2018, se pod názvem „Sucho a požadavky na užívání vod v povodí Labe" uskuteční ve dnech 18. - 19. října 2018 v Praze.
  1. cirkulář ke stažení

Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,