VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, z.s.

Vodohospodáři všech zemí, slejte se!


 

Denní zpravodajství o vodě

Aktuality

 

 • Programové priority vodního hospodářství
  Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR připravili přiložený dokument - návrh Programových priorit ve vodním hospodářství po roce 2020, a to se záměrem přispět svými náměty k přípravě věcného zaměření dotačních titulů, které budou po roce 2020 čerpat veřejné finanční zdroje jak národní, tak i evropské.
  Dokument ke stažení

 • Výstava "VODOVODY A KANALIZACE 2019"
  Ve dnech 21. – 23. 5. 2019 se koná na výstavišti Praha – Letňany 21. mezinárodní výstava Vodovody a kanalizace 2019.
  Součástí bude i odborný doprovodný program přednášek a to v těchto blocích:

  • Vodohospodářská legislativa
  • Programové financování vodního hospodářství
  • Zásobování pitnou vodou ve vazbě na sucho
  • Odpadní a srážkové vody, čistírenské kaly
  • Cirkulační ekonomika.


Podrobnější informace o výstavě najdete na stránkách www.vystava-vod-ka.cz

 • Světový den vody 2019
  koná se každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.
  Mottem Světového dne vody 2019 je
  „Leaving no one behinde"
  Přečtěte si kompletní znění informace

 • ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE VODOHOSPODÁŘŮ
  Od května bude otevřen roční studijní program pro vodohospodáře z oboru vodních toků, vodovodů a kanalizací a závlahového hospodářství, zastřešovaný SOVAK ČR.
  Podrobné informace a přihláška ke stažení.

 • 11. KONFERENCE IWA 1. - 5. 10. V PRAZE
  Podrobné informace najdete na http://iwa-ywp.eu

 • Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2018"
  Vyhlašuje SVH ve spolupráci se SOVAK, pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce 
  Podrobné informace k vyhlášení soutěže
  Přihláška do soutěže

 • GDPR - ochrana osobních údajů
Svaz vodního hospodářství ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, + 420 257 325 494,